โรงเรียนมณีวัฒนา แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
02-421-1960, 02-421-4842

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวันหยุดเดือนกรกฎาคม

ประกาศวันหยุดเดือนกรกฎาคม

กำหนดการต่างๆ

แจ้งกำหนดการต่างๆ ก่อนเปิดปีการศึกษา 2565

ประกาศหยุดเรียน ออนไลน์ 1 วัน

ประกาศหยุดเรียน ออนไลน์ 1 วัน

ประกาศจากโรงเรียน

ประกาศจากโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ นักเรียนอ.1 เข้าใหม่

ประชาสัมพันธ์ นักเรียนอ.1 เข้าใหม่

เลื่อนเปิดเทอม

แจ้งประกาศเลือนเปิดเทอม 2564

เลื่อนการฟังสอบและ ขายหนังสือเรียน

เลื่อนการฟังสอบและ ขายหนังสือเรียน

กำหนดการต่างๆ

กำหนดการต่างๆ

ประกาศการเรียน

ประกาศการเรียนเดือนมีนาคม 2564

ประกาศหยุดเรียนฉบับที่ 4

ขอเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศหยุดกรณีพิเศษ

ประกาศหยุดเรียน

ความภาคภูมิใจของโรงเรียน

ผลสอบO-NETของโรงเรียนได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย

รับสมัครนักเรียนใหม่ 2564

รับสมัครนักเรียนใหม่ 2564

การเข้าสุ่มตรวจมาตรการการป้องไวรัสโควิด-19

วันนี้ 9 กรกฎาคม 2563 ทหาร ตำรวจ ศูนย์สาธารณสุขบางแค และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางแค

โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์โควิด-19

โรงเรียนมณีวัฒนาขอความร่วมมือผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในวันเปิดเรียนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยขอให้ท่านผู้ปกครองปฏิบัติดังนี้

การประเมินความพร้อมก่อนเปิดเทอม

สช.ได้เข้ามาตรวจประเมินความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดเรียนจริง

วิธีการเข้าดูคลิปวิดีโอในเว็บไซต์

วิธีการเข้าดูคลิปวิดีโอในเว็บไซต์

การลงคลิปวิดีโอทบทวนบทเรียนก่อนเปิดเทอม

การลงคลิปวิดีโอทบทวนบทเรียนก่อนเปิดเทอม

การเรียนออนไลน์

 การเรียนออนไลน์ของนักเรียนอนุบาล - ประถมที่แจ้งผู้ปกครอง

ทั้งหมด 22 รายการ
1 / 2