โรงเรียนมณีวัฒนา แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
02-421-1960, 02-421-4842

กิจกรรมโรงเรียน

Big Cleaning Day

วันนี้คุณครูทุกท่านและเจ้าหน้าที่โรงเรียนมาร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน รอบ ๆ บริเวณโรงเรียน รวมทั้งล้างแอร์ในห้องเรียนทุกห้องด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนที่คุณครูจะหยุดเช่นกัน
และจะมาทำความสะอาดพร้อมทั้งพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนวันเปิดเรียนอีกครั้ง เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า – 19 ให้กับนักเรียนทุกคน