โรงเรียนมณีวัฒนา แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
02-421-1960, 02-421-4842
หลักสูตรสามัญ

หลักสูตรสามัญ ระดับอนุบาล

ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ของ กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตร EP

หลักสูตร IEP ระดับอนุบาล

เป็นหลักสูตรเข้มข้นภาษาอังกฤษโดยเพิ่มภาษาอังกฤษ ครูต่างชาติ

คาบ เป็น 5 คาบ/สัปดาห์

หลักสูตรสามัญ ระดับประถม

จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

กิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย

หลักสูตร Fast Learning ประถม

หลักสูตรเสริมพิเศษแบบเข้มข้นให้กับนักเรียนชั้นป.1 - ป.6

ข่าวเด่นวันนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมณีวัฒนา

กำหนดการต่างๆ

1 มีนาคม 2565

แจ้งกำหนดการต่างๆ ก่อนเปิดปีการศึกษา 2565

ประกาศหยุดเรียน ออนไลน์ 1 วัน

17 กันยายน 2564

ประกาศหยุดเรียน ออนไลน์ 1 วัน

ประกาศจากโรงเรียน

11 มิถุนายน 2564

ประกาศจากโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ นักเรียนอ.1 เข้าใหม่

3 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ นักเรียนอ.1 เข้าใหม่

เลื่อนเปิดเทอม

30 เมษายน 2564

แจ้งประกาศเลือนเปิดเทอม 2564

รอบรั้วมณีวัฒนา

ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งตารางวันเรียนของเดือนสิงหาคมมาก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

อ่านรายละเอียด

เช็คความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน

อ่านรายละเอียด

วีดีโอโรงเรียนมณีวัฒนา
ปฏิทินกิจกรรม

Facebook โรงเรียน
เช็คผลการเรียน

กิจกรรมมณีวัฒนา