โรงเรียนมณีวัฒนา แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
02-421-1960, 02-421-4842

รอบรั้วมณีวัฒนา

ตารางเรียนเดือนสิงหาคม

24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนมณีวัฒนา 590

ตารางเรียนเดือนสิงหาคม

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการยังไม่มีคำสั่งยกเลิกการผลัดกลุ่มเรียน ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งตารางวันเรียนของเดือนสิงหาคมมาก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง แล้วจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ