โรงเรียนมณีวัฒนา แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
02-421-1960, 02-421-4842

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนออนไลน์

18 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนมณีวัฒนา 959

การเรียนออนไลน์

เรียน    ผู้ปกครองทุกท่าน

         การเรียนออนไลน์ของนักเรียนอนุบาล - ประถมที่แจ้งผู้ปกครองไปแล้วนั้นเป็นของสพฐ.  แต่ในส่วนของโรงเรียนมณีวัฒนา  ขอเรียนชี้แจงว่าได้ดำเนินการตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งขณะนี้โรงเรียนกำลังดำเนินการอยู่เป็นคลิปวีดีโอทบทวนความพร้อมก่อนเปิดเรียนจริงของ  อนุบาล - ประถม  ทางโรงเรียนเข้าใจถึงปัญหาที่ตามมาของผู้ปกครองหลายท่านที่ไม่พร้อมและ        ไม่สะดวกในเรื่องอุปกรณ์สื่อสาร เวลาและอื่น ๆ  ฉะนั้นขอให้ผู้ปกครองอย่าได้วิตกกังวล  เพราะ  เปิดเทอมมานักเรียนทุกคนจะได้รับการสอนไปพร้อมกันอยู่แล้ว และทุกคนก็จะได้เรียนครบตามหลักสูตรที่กำหนด ส่วนการเผยแพร่คลิปวีดีโอของโรงเรียน  จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบอีกครั้ง 

                                                                     ฝ่ายประชาสัมพันธ์