โรงเรียนมณีวัฒนา แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
02-421-1960, 02-421-4842

รอบรั้วมณีวัฒนา

การเข้าโรงเรียนช่วงปิดเทอม

29 เมษายน 2563 โรงเรียนมณีวัฒนา 621

การเข้าโรงเรียนช่วงปิดเทอม

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมเขตบางแคและศูนย์บริการสาธารณสุข40 บางแคได้เข้ามาสำรวจยุงลาย และให้ความรู้และมาตรการป้องกัน โรคไข้เลือดออกและไวรัสโควิด-19 กับครูทุกท่าน วันที่ 11 มีนาคม 2563