โรงเรียนมณีวัฒนา แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
02-421-1960, 02-421-4842

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรม Day Camp

กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 15 ธันวาคม 2563