วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี สาเหตุที่กำหนดให้เป็นวันนี้ เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอ...

อ่านต่อ

รายการซุปเปอร์จิ๋ว

 

ทางโรงเรียนมณีวัฒนา ได้เข้าร่วมกิจกรรมของรายการ "ซุปเปอร์จิ๋ว"
ทาง...

อ่านต่อ
ทัศนศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่ Museam siam

  ...

อ่านต่อ
ทัศนศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่KidZania

  ...

อ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด


เข้าค่ายลูกเสือ 9-10 ต.ค.2556

museam siam ป.1- ป.6

KidZania ทัศนศึกษา ป.1 - ป.6

รูปกิจกรรมทั้งหมด